กิจกรรม
วันพุธที่ 6 เมษายน 2565 นางสาวปทุมมาศ กมลเวช รองปลัด อบจ.นครปฐม ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"
วันพุธที่ 6 เมษายน 2565 นางสาวปทุมมาศ กมลเวช รองปลัด อบจ.นครปฐม ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ณ ห้องประชุมสนามจันทร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
สอบถาม