กิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 อบจ.นครปฐม ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ต.หนองงูเหลือม อ.เมือง จ.นครปฐม
วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 อบจ.นครปฐม โดยการนำของ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.นครปฐม โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม, นายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, นายพาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนครปฐม ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
สอบถาม