กิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ อบจ.นครปฐม ได้ร่วมงานวันก่อตั้งสมาคมผู้สูงอายุอำเภอสามพราน ณ ที่ทำการผู้สูงอายุอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 นายจิรวัฒนน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ อบจ.นครปฐม ได้ร่วมงานวันก่อตั้งสมาคมผู้สูงอายุอำเภอสามพราน ณ ที่ทำการผู้สูงอายุอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุุณของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงที่ให้ความเมตตาอุปการะทางสมาคม
โดยนายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ ได้กล่าวว่า อบจ.นครปฐม ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมีแนวทางในการดำเนินโครงการที่จะสามารถพัฒนาให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สอบถาม