อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม มอบใบรับรองให้กับ นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เพื่อแสดงว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผ่านการประเมินส้วมสาธารณะ (HAS)