กิจกรรม
วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อบจ.นครปฐม นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม และ นางวิลาสินี สะสมทรัพย์ ภรรยา, นายวีรวิชญ์ สะสมทรัพย์ และนายฐิรวิชญ์ สะสมทรัพย์ บุตรชาย, พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบจ. ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบจ.นครปฐม พร้อมทั้งผู้มีจิตอาสา ได้ร่วมกันจัดชุดของรางวัลในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
สอบถาม