กิจกรรม
วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 นายรัฐการ พรรณพัฒน์ รองนายก อบจ.นครปฐม ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.นครปฐม เปิดโครงการค่ายคุณธรรม-จริยธรรม นักเรียนกลุ่มโรงเรียนเมืองนครปฐม ณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
สอบถาม