กิจกรรม
วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 นายรัฐการ พรรณพัฒน์ รองนายก อบจ.นครปฐม ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในพิธีปิดงานประกวดนางไห ณ วัดทุ่งสีหลง อ.ดอนตูม จ.นครปฐม โดย นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม ได้สนับสนุนงบประมาณ (ส่วนตัว) เพื่อเป็นรางวัลในการจัดงานในครั้งนี้ โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปร่วมสร้างอุโบสถ
สอบถาม