กิจกรรม
วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30 น. นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณาบัญชีประสานโครงการพัฒนา ที่ประสงค์จะเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวันครปฐม ณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สอบถาม