กิจกรรม
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 อบจ.นครปฐม จัดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อบจ.นครปฐม
สอบถาม