กิจกรรม
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อบจ.นครปฐม
สอบถาม