กิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อบจ.นครปฐม
สอบถาม