กิจกรรม
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา07.30น. ข้าราชการ อบจ.นครปฐม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลงานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จ พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์
สอบถาม