กิจกรรม
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบจ.นครปฐม ร่วมสวมใส่เสื้อสีขาว เพื่อแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ.2566
สอบถาม