กิจกรรม
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการป้องกันและสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่เด็กและเยาวชนตำบลทรงคนอง ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม
สอบถาม