กิจกรรม
วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม ได้เป็นประธาน พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบจ. คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน อบจ. ในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพอำเภอบางเลน ประจำปี พ.ศ.2566

ซึ่ง อบจ.นครปฐม ได้ให้การสนับสนุนการจัดโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อให้ประชาชนได้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มทักษะด้านกีฬาและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งจะทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ

สอบถาม