กิจกรรม
วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางสติปัญญาและผู้ดูแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมด้วยนางวิลาสินี สะสมทรัพย์ ภริยา, นายฐิรวิชญ์ สะสมทรัพย์ บุตรชาย, คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน อบจ.นครปฐม ณ ศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

ทั้งนี้ อบจ.นครปฐม ได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง ให้มีความรู้ในการประกอบอาชีพ สามารถดำเนินชีวิต และทำประโยชน์แก่สังคมได้ไม่แพ้คนปกติ ซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมในหัวข้อการทำผ้ามัดย้อม โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้พิการทางสติปัญญาและผู้ดูแล จำนวน 55 คน ใช้งบประมาณเป็นเงินจำนวน 53,755 บาท

สอบถาม