กิจกรรม
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมจิตอาสาผู้สูงอายุอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมด้วย นางวิลาสินี สะสมทรัพย์ ภริยา, นายฐิรวิชญ์ สะสมทรัพย์ บุตรชาย,สมาชิกสภาฯ, ผู้ช่วยผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.นครปฐม ณ ห้องประชุมพระเทพศาสนาภิบาล ชั้น 4 โรงพยาบาลสามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม
สอบถาม