กิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ พร้อมด้วย นางวิลาสินี สะสมทรัพย์ ภริยา, นายวีรวิชญ์ สะสมทรัพย์ และ นายฐิรวิชญ์ สะสมทรัพย์ บุตรชาย, สมาชิกสภา อบจ.นครปฐม เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5 ส (Big cleaning day)

และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ วัดสิรินธรเทพรัตนาราม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม

สอบถาม