กิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายรัฐการ พรรณพัฒน์ รองนายก อบจ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทำความสะอาด (Big Cleaning Day) เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2566

พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน อบจ.นครปฐม และได้ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคระบาดที่มียุงเป็นพาหะ เพื่อให้พี่น้องประชาชนดูแลตนเองให้ปลอดภัยห่างไกลจากโรคอันเกิดจากยุงเป็นพาหะ ณ วัดวังตะกู อ.เมืองฯ จ.นครปฐม

สอบถาม