กิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายรัฐการ พรรณพัฒน์ รองนายก อบจ. พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ อบจ.นครปฐม ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการมูลนิธิเด็กของสภากาชาดไทย ได้แก่ รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนวลจันทร์ ปราบพาล เลขาธิการมูลนิธิฯ, คุณปรียา อังสุวร เหรัญญิกมูลนิธิฯ, หม่อมราชวงศ์จิยากร เสสะเวช ผู้บริหารหมู่บ้านมูลนิธิฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ และน้องๆ เยาวชน ที่อยู่ในมูลนิธิฯ

ซึ่งได้นำเครื่องอุปโภค บริโภค มาเยี่ยมเยือนคุณตา คุณยาย ที่อาศัยในสถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม ในกิจกรรมปันน้ำใจเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา

สอบถาม