กิจกรรม
วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 นายณรงค์ มั่นศรีจันทร์ หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบจ.นครปฐม ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี หน้าอาคารศาลอุทธรณ์ภาค 7 และศาลจังหวัดนครปฐม โดย "วันรพี" นั้น มีขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึง พระกรุณาธิคุณของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ซึ่งเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย ในวันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปี
สอบถาม