กิจกรรม
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. อบจ.นครปฐม โดยการนำของ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม/ประธานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ อบจ. และเจ้าหน้าที่ อบจ.นครปฐม ได้ลงพื้นที่บริเวณตำบลสวนป่าน อำเภอเมืองนครปฐม ร่วมกับ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม, ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด, สาธารณสุขจังหวัด, นายอำเภอเมืองนครปฐม, เจ้าหน้าที่ รพ.นครปฐม, ผอ.รพ.สามพราน, เจ้าหน้าที่ อบต.สวนป่าน และผู้นำชุมชนในพื้นที่

เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางในการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้เปราะบางตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ให้มีความเหมาะสม ปลอดภัย และได้ให้เจ้าหน้าที่จาก รพ.นครปฐม ประเมินเพื่อจัดสรรอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ (รถเข็น) หลังจากนั้นได้พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลสวนป่าน

สอบถาม