กิจกรรม
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 อบจ.นครปฐม โดย นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม/ประธานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อบจ.นครปฐม เพื่อหารือ เกี่ยวกับ ข้อสงสัย ปัญหา และแนวทางการดำเนินงานของกองทุนฯ
สอบถาม