กิจกรรม
วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 อบจ.นครปฐม จัดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/ 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อบจ.นครปฐม
สอบถาม