กิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 นายรัฐการ พรรณพัฒน์ รองนายก อบจ.นครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำหรับเจ้าหน้าที่ อบจ.นครปฐม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อบจ.นครปฐม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการระงับเหตุอัคคีภัยในเบื้องต้น และสร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าหน้าที่กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้
สอบถาม