กิจกรรม
วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต5 ราชบุรี ขอเข้าติดตามประเมินผลการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด เขต 5 ราชบุรี โดยในส่วนของคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครปฐม มี นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม ประธานกรรมการกองทุนฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงผลการดำเนินงาน
สอบถาม