กิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. อบจ.นครปฐม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครปฐม กับหน่วยงาน ดังนี้ 1. โรงพยาบาลสามพราน 2. โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น 3. อบต.ลานตากฟ้า 4. อบต.ดอนข่อย 5. อบต.มหาสวัสดิ์ 6. อบต.สวนป่าน
สอบถาม