กิจกรรม
วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 นายรัฐการ พรรณพัฒน์ รองนายก อบจ. ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อบจ.นครปฐม
สอบถาม