กิจกรรม
วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม เป็นประธานในพิธีมงคลปฐมฤกษ์เบิกพื้นที่ เพื่อสร้างสถานพยาบาลและบ้านพักคนชรามาสมบูรณ์ พร้อมด้วย นางวิลาสินี สะสมทรัพย์ ภริยา ณ สวนป่ามาสมบูรณ์ มูลนิธิพระยูไลฯ ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม
สอบถาม