กิจกรรม
วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น. นายรัฐการ พรรณพัฒน์ รองนายก อบจ. พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบจ.นครปฐม ได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE และร่วมมอบรางวัลเยาวชนคนเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด" ประจำปี 2566 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเย็นทรัล ศาลายา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
สอบถาม