กิจกรรม
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ. เป็นประธานในพิธีประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้แก่บุคลากรทางการศึกษาที่ทำคุณประโยชน์อย่างดียิ่งในการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ประจำปี 2566 พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบจ. ณ ศาลาเอนกประสงค์ (ด้านทิศตะวันตก) วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
สอบถาม