กิจกรรม
วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 นายรัฐการ พรรณพัฒน์ รองนายก อบจ.นครปฐม เป็นประธานในการประชุมพิจารณาแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาล และหน่วยบริการสาธารณสุ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อบจ.นครปฐม
สอบถาม