กิจกรรม
วันอาทิตย์ ที่ 17 กันยายน 2566 นายรัฐการ พรรณพัฒน์ รองนายก อบจ.นครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "มหกรรมสุขภาพ รวมพลังสร้างสุขภาพดีวิถีชุมชมชน ตำบลมหาสวัสดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566" ภายใต้แนวคิด "มหาสวัสดิ์ปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจห่างไกลยาเสพติด" พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบจ. โดยได้ร่วม มอบของที่ะลึกพร้อมกับมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่มาร่วมจัดกิจกรรม ณ ลานอนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์
สอบถาม