กิจกรรม
วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบจ. ร่วมโครงการ "ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน" ประจำปี 2566 ซึ่งสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และแพทย์อาสา ได้ร่วมกันดำเนินงาน ในระหว่างวันที่ 20 ถึง 22 กันยายน 2566 ณ โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมี พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ได้มาตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการในครั้งนี้
สอบถาม