กิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม ได้ร่วมกิจกรรม วันปลอดรถ ลดโลกร้อน "นครปฐมคาร์ฟรีเดย์ 2023" ซึ่ง อบจ.นครปฐม ได้สนับสนุนสถานที่ และน้ำดื่ม สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และร่วมกันปั่นจักรยานเพื่อช่วยลดปัญหาโลกร้อน อบจ.นครปฐม โดยการนำของ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม มีความยินดีในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมดีดีเช่นนี้ ในโอกาสต่อไป
สอบถาม