กิจกรรม
วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.นครปฐม ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด ลงพื้นที่เพื่อนิเทศและตรวจเยี่ยม รพ.สต.พระประโทนเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม และ รพ.สต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน รวมทั้ง รพ.สต ในสังกัด อบจ.นครปฐม ทุกแห่ง
สอบถาม