กิจกรรม
วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 นายรัฐการ พรรณพัฒน์ รองนายก อบจ.นครปฐม ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อบจ.นครปฐม
สอบถาม