กิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566 ข้าราชการ อบจ.นครปฐม เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ "วันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" ประจำปี 2566 ณ ศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์
สอบถาม