กิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2566 อบจ.นครปฐม โดยการนำของ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม และนางวิลาสินี สะสมทรัพย์ ภริยา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ อบจ.นครปฐม และผู้มีจิตอาสา ร่วมกันเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจฯ ประจำปี พ.ศ.2566
สอบถาม