กิจกรรม
วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร ขออนุญาตนำนักศึกษาวิชาพยาบาล จำนวน 21 คน เข้าฝึกประสบการณ์ ณ รพ.สต.บางแก้ว และ รพ.สต.ท่าพระยา ซึ่งอยู่ในสังกัด อบจ.นครปฐม
สอบถาม