กิจกรรม
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 อบจ.นครปฐม จัดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อบจ.นครปฐม
สอบถาม