กิจกรรม
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม และนางวิลาสินี สะสมทรัพย์ ภริยา พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ อบจ.นครปฐม ร่วมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 ณ บริเวณ หน้าสำนักงาน อบจ.นครปฐม
สอบถาม