กิจกรรม
วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม และนางวิลาสินี สะสมทรัพย์ ภริยา ลงพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะแรต ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยผู้นำชุมชนในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สอบถาม