กิจกรรม
วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566 อบจ.นครปฐม โดย นายรัฐการ พรรณพัฒน์ รองนายก อบจ. พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบจ.นครปฐม ลงพื้นที่บริเวณโรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวเต็มวัยในชุมชน เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด และให้พี่น้องประชาชนปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก
สอบถาม