กิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีอนุรักษ์วัฒนธรรมแห่งสายน้ำคลองบึงบางช้าง พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบจ. ณ คลองบึงบางช้าง หมู่ที่ 1 ต.โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โดยในการนี้ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ ได้สนับสนุนเงินรางวัล (ส่วนตัว) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละรอบการแข่ง
สอบถาม