กิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566 อบจ.นครปฐม โดยการนำของ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม และนางวิลาสินี สะสมทรัพย์ ภริยา, นายวีรวิชญ์ สะสมทรัพย์ บุตรชาย พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ อบจ.นครปฐม และผู้มีจิตอาสา ร่วมกันเตรียมอาหารเจ เพื่อบริการพี่น้องประชาชน โดยได้รับความกรุณาจาก คุณแม่ สุภาพร สะสมทรัพย์ มารดา ท่านนายก จิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม เป็นผู้กำกับดูแลในทุกขั้นตอน
สอบถาม