กิจกรรม
วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม มอบหมายให้ นายรัฐการ พรรณพัฒน์ รองนายก อบจ. พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ อบจ. เข้าร่วมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องประชุมจตุภัทร ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม
สอบถาม