กิจกรรม
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อบจ.นครปฐม
สอบถาม