กิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 นายรัฐการ พรรณพัฒน์ รองนายก อบจ. พร้อมด้วยเจ้าที่ อบจ. เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต โครงการแสดงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครปฐมณ บริเวณสระน้ำพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
สอบถาม