กิจกรรม
วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด อบจ.นครปฐม ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อบจ.นครปฐม
สอบถาม